Skip to content

Jak znaleźć dobrą agencję reklamową

Trudno byłoby sobie dzisiaj wyobrazić istnienie rynku reklamy bez agencji reklamowych. Szczególnie teraz, gdy działania reklamowe w takim stopniu objęły internet. To właśnie tam odbywają się największe nawet kampanie reklamowe kierowane do ogromnej ilości internautów, pozyskujące nowych klientów i budujące wizerunek oraz rozpoznawalność marki. 

Wszystko to powoduje, że rola agencji reklamowych staje się kluczowa. Wiele, nawet sporych firm do niedawna próbowało budować wewnętrzne działy próbując zastąpić profesjonalną agencję. Szybko okazało się, że mogą one przejąć na siebie wyłącznie ograniczone działania jednocześnie współpracując z wybraną agencją. 

Jak wybrać dobrą agencję reklamową? 

Wybór agencji reklamowej to pierwszy krok na drodze do powodzenia kampanii reklamowej czy wizerunkowej. Jak jednak rozpoznać, że ma się do czynienia z tą właściwą, która zapewni firmie sukces? Rozpoznanie rynku najlepiej zacząć od prześledzenia strony internetowej agencji. Każda z nich tworzy własne portfolio, w którym powołuje się na swoje najlepsze realizacje. Agencja Reklamowa Gliwice na swojej stronie umieszcza najbardziej spektakularne kampanie i listę najważniejszych klientów. Jeżeli lista ta zawiera firmy, które rozpoznajemy lub które zwróciły wcześniej naszą uwagę właśnie za sprawą kampanii promocyjnej lub agencja może pokazać nam referencje pozyskane od swoich klientów, wybór powinien być oczywisty. 

Przeglądając stronę typowanej agencji reklamowej warto zwrócić uwagę na poszczególne realizacje. Trzeba pamiętać, że są one zwykle przygotowywane przez pracowników agencji, co powinno być dla nas wskazówką świadczącą o potencjale firmy. Oglądając cudze projekty należy mieć świadomość, że nie wszystkie one muszą nam się podobać, sprawdzianem będzie tu raczej efekt kampanii niż nasz gust. 

Wskaźniki realizacji

Najwięcej nieporozumień pomiędzy zleceniodawcą a wynajmowaną agencją reklamową, szczególnie gdy jej działania mają dotyczyć głownie internetu, wynika z braku ustalenia w kontrakcie mierników postępu. Najczęściej zleceniodawca zaraz po zatrudnieniu agencji reklamowej zapomina o jej istnieniu nie podejmując ścisłej współpracy, oczekuje wyłącznie na wyniki, które mają nadejść w niedalekiej przyszłości. A gdy nie nadchodzą w sposób wymierny następuje zwątpienie w kompetencje agencji. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego rodzaju nieporozumień jest stworzenie dokładnie opisanych mierników postępu. Niektóre z agencji stosują kilka form wynagrodzenia za pracę opierających się np. na ryczałcie i wynagrodzeniu ekstra za uzyskane postępy lub wynagrodzeniu progowym zależnym od wyników. Najtrudniejszym elementem jest stworzenie siatki wynagrodzenia, którą obie strony mogą monitorować. 

Specjalizacja agencji

Szukając Agencji Reklamowej Gliwice warto przyjrzeć się zakresowi usług traktowanych przez nią jako priorytetowe. Jeżeli przedsiębiorca poszukuje obsługi kompleksowej dana agencja powinna odnosić sukcesy na każdym polu. Jeżeli poszukiwana jest agencja do promocji wyłącznie w internecie, warto zwrócić się do agencji specjalizującej się w działaniach SEO.