Skip to content

Czym jest agrotechnika?

W ostatnich latach często można spotkać się z terminem agrotechnika – szczególnie w kontekście opłacalności współczesnego rolnictwa. Co zatem kryje się za tym pojęciem? Czy warto stosować się do zasad agrotechniki?

Kompilacja najważniejszych zabiegów

Agrotechnika to ogół zabiegów, które są stosowane przy uprawie roli. Stosowanie się do nich ma przynosić duże plony o wysokiej jakości. Można uznać, że agrotechnika to nauka skutecznej uprawy roślin. W jej ramach bada się takie etapy uprawy jak nawożenie, nawadnianie, pielęgnowanie, ochronę roślin, zbiór i przechowywanie oraz oczywiście siew i sadzenie.

Dzięki agrotechnice możliwe jest stałe podnoszenie żyzności gleby. Wysokość uzyskiwanych plonów to wypadkowa oddziaływania wielu czynników siedliskowych, w tym warunków atmosferycznych, natężeniu uprawy, stosowanych zabiegów itd. Jedną z najważniejszych zasad agrotechniki jest terminowość. Pewne zabiegi należy stosować w konkretnym czasie. Ponadto agrotechnika – żeby była skuteczna – musi być dostosowana do warunków glebowych i wymagań roślin.

Agrotechnika – narzędzia wspierające

Skuteczna agrotechnika wspierana jest przez technologię. Współcześni rolnicy powinni nieustannie kontrolować wiadomości o nowinkach technicznych. Dzięki temu uda im się skutecznie podnieść jakość swoich plonów. Do najważniejszych maszyn wspierających nowoczesne rolnictwo zalicza się m.in. rozsiewacze, glebogryzarki, siewniki, piaskarki, piaskarko-solarki, solarki, wózki i platformy bagażowe. Zakup tego typu urządzeń powinien być przemyślany. Zwykle maszyny agrotechniczne nie są tanie. Warto zaufać sprawdzonym dostawcom, takim jak MAGMA. Wybrany sklep powinien cechować się nie tylko renomą, ale także odpowiednimi atestami. Dobrze, jeśli w jego ofercie pojawiają się produkty sprawdzonych, czołowych marek.

Warto pamiętać także o tym, że agrotechnika to także bazowanie na korzystaniu z wysokoplennych odmian roślin oraz stosowaniu odpowiedniego płodozmianu i nawozów (sztucznych i naturalnych). Nie ma mowy o tym, by plony osiągały spektakularną jakość i wysokość bez odpowiedniego nawadniania. Mechanizacja upraw obejmuje także ochronę roślin (szczególnie po ich zebraniu) oraz dyscyplinowanie zwierząt – by te nie zniszczyły pracy rolnika.

Po zebraniu plonów agrotechnika wkracza w przygotowanie ziemi na następny rok. Rolnicy muszą mieć narzędzia służące do dokładnego orania resztek pożniwnych. Tylko w ten sposób można zabezpieczyć się przed wieloma chorobami roślin.