Skip to content

Połączenie ludzkiego mózgu z nowymi technologiami – czy będzie możliwe?

Coraz częściej słyszymy o badaniach, dzięki którym możliwe stanie się podłączenie ludzkiego mózgu do Internetu. Niektórzy nawet przyzwyczajeni są już do takiej myśli, że jest to możliwe. Spowodowałoby to jednak ogromną rewolucje, a nasz świat z pewnością przestałby wyglądać tak, jak wygląda w chwili obecnej. Wszystko wskazuje na to, że już za kilka lat działania takie byłyby możliwe, tylko czy ktokolwiek się na nie zdecyduje?

Naukowcy, ale też futurologowie są pewni, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii mózg będzie można podłączyć do Internetu. To z kolei spowoduje, że jego nie miałby on przed sobą niemal żadnych ograniczeń – swobodny dostęp do wiedzy, bardzo szybkie przetwarzanie i przyswajanie danych.

Znany futurolog Ray Kurzweil, naukowiec i inżynier w Google, który od lat interesuje się zagadnieniem transhumanizmu jest pewien, że już ok. 2045 roku, bez najmniejszych problemów będzie można połączyć organizm biologiczny i mechaniczny. Co więcej, najprawdopodobniej sztuczna inteligencja będzie na tak wysokim poziomie, ze w rozumowaniu przewyższy umiejętności ludzkie.

Jak zapowiedział Ray Kurzweil na Konferencji w Nowym Jorku 3 czerwca, już za 15 lat będzie można połączyć organizm żywy z komputerem, a to co nastąpi później przekroczy wszelkie ludzkie ograniczenia, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni.

Choć nikt nie wątpi, że hybrydowe społeczeństwo jest możliwe, wielu ma nadzieję, że szybko to nie nastąpi. Byłoby to bowiem niezwykle niebezpieczne, ale równocześnie bardzo ekscytujące!