Skip to content

Czym jest otoczenie przedsiębiorstwa? Otoczenie bliższe i dalsze

Żadna firma nie funkcjonuje w próżni, ponieważ styka się każdego dnia z różnymi osobami, podmiotami, instytucjami oraz sytuacjami zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio – to tak zwane otoczenie przedsiębiorstwa.

Otoczenie organizacji czy przedsiębiorstwa to całokształt rozmaitych procesów i zjawisk, które wpływają na przedsiębiorstwo oraz jego działanie. Kształtują one między innymi możliwości sprzedażowe firmy, jej zakres funkcjonowania, grupę docelowa, perspektywy rozwoju, a także wiele innych kwestii.

Zasadniczo przedsiębiorstwo nie ma wpływ na swoje otoczenie, dlatego też zawsze wtedy, gdy planuje się założenie biznesu, trzeba wziąć je pod uwagę przy planowaniu konkretnych działań. Oczywiście, także istniejące już firmy muszą brać pod uwagę swoje otoczenie, by podejmować przyszłościowe decyzje. Na tym bazuje też doradztwo biznesowe, którego naczelnym celem jest wskazanie firmom najlepszych dróg do sukcesu.

Otoczenie przedsiębiorstwa dzielimy na:

  • mikrootoczenie – otoczenie bliższe
  • makrootoczenie – otoczenie dalsze

Otoczenie bliższe przedsiębiorstwa jest zróżnicowane i w zasadzie inne dla każdego z nich. Dotyczy ono czynników kształtujących je bezpośrednio, na przykład takich jak klienci, konkurenci, dostawcy, pośrednicy, producenci, lokalne samorządy.

Natomiast otoczenie dalsze przedsiębiorstwa to czynniki, które oddziałują na różne firmy i biznes nie może wpływać na ich kształt. Są to między innymi czynniki demograficzne, polityczne, prawne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne, techniczne czy przyrodnicze.

Wobec tego każda firma, aby móc działać jeszcze efektywniej, musi brać pod uwagę różnorodne czynniki otaczające ją, by nie popełnić żadnego błędu. Niestety, często rozeznanie się w tych kwestiach jest bardzo trudne, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma się żadnego doświadczenia, dlatego rozwiązaniem jest doradztwo biznesowe dla firm.

Firma Assay Consulting (Assay.pl) zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze dla firm. Strona WWW firmy pod adresem Assay.pl przedstawia całą ofertę.