Skip to content

Ryzyko w pracy rolnika

Praca we własnym gospodarstwie rolnym nie należy do zajęć łatwych ani lekkich. Każdy, kto miał styczność z rolnictwem doskonale wie, że jest to aktywność zawodowa obarczona dużym ryzykiem.

Kto decyduje się na prace na roli?

Pracę w rolnictwie wybierają najczęściej osoby, które wychowały się na wsi. Zwykle dane gospodarstwo od pokoleń jest w rękach danej rodziny, więc w sposób niejako naturalny dzieci rolników, gdy dorosną również stają się rolnikami. Przypadki przeprowadzki mieszkańców miast na wieś w celu uprawy roli są stosunkowo rzadkie. Jeśli już tak się dzieje to wynika to z faktu, że osoba pochodząca z miasta decyduje się na małżeństwo z rolnikiem.

Dlaczego praca w rolnictwie jest ryzykowna?

Praca w rolnictwie jest ryzykowna przede wszystkim z uwagi na brak gwarancji osiąganych zysków. W tym wymiarze jest ona bardzo podobna do działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorca często musi podejmować ryzyko. Rolnik podobnie, nigdy nie wie za ile uda mu się sprzedać swoje płody, czy sprzeda całą ilość a niekiedy zdarza się i tak, że nie sprzeda niczego, bo ceny sprzedaży są poniżej kosztów wytworzenia.
Największe jednak ryzyko w pracy na wsi wynika z nieprzewidywalności warunków pogodowych. Nigdy nie wiadomo czy w danym roku będą dobre warunki do uprawy pszenicy czy ziemniaków. Mogą być susze, ulewy albo późne przymrozki. Ponadto rolnik bywa narażony na straty ze strony zwierząt takich jak chociażby dziki niszczące uprawy kukurydzy. Aby chociaż w części minimalizować straty warto czytać porady dla rolników (blog zenox.pl), jakie umieszczane są w prasie branżowej oraz uczęszczać na szkolenia w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Ryzyko utraty zdrowia

Rolnicy są także bardzo narażeni na utratę zdrowia. Dzieje się to w wyniku kontaktów z nawozami i środkami ochrony roślin. Aby chociaż w części się przed tym chronić należy stosować wytyczne i porady dla rolników, jakie określają ważne instytucje takie jak centrale nasienne czy ośrodki doradcze. Ponadto rolnicy muszą bardzo uważać przy użytkowaniu sprzętu rolnego oraz kontakcie ze zwierzętami gospodarskimi, które w określonych sytuacjach bywają agresywne.